ZEZ

ZELENA ENERGETSKA ZADRUGA ZA USLUGE

Zelena energetska zadruga (ZEZ) je zadruga koja se bavi planiranjem, razvojem, vođenjem i financiranjem projekata primjene obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Osnovana je s ciljem djelovanja u lokalnoj zajednici, s posebnim naglaskom na održivom razvoju turizma, poljoprivrede, te komercijalnih i javnih ustanova. Zadruga u skoroj budućnosti planira pokrenuti djelatnost opskrbe električnom energijom proizvedenom iz obnovljivih izvora energije. Misija je ZEZ-a da radi na ostvarivanju ulaganja u projekte održivog korištenja energije, uključujući pritom lokalnu zajednicu u projekte povezane sa energetikom što bi za konačni cilj imalo proizvodnju energije od strane samih građana.

Uloga u Platformi za dobru ekonomiju:

ZEZ će platformi pružiti know-how za projektiranje i sudjelovanje u projektima održivih izvora energije i energetske učinkovitosti na nivou jedinica lokalne samouprave i energetskih zadruga, tehničku podršku za rješavanje priključaka na mrežu i otkup struje te stručnu pomoć poljoprivrednicima u obliku pružanja potpore za postizanje učinkovitosti u službi poljoprivrede.