ZADRUGA ZA DOBRU EKONOMIJU

Zadruga za dobru ekonomiju je društveno-ekonomska inicijativa koja za cilj ima podupiranje kvalitete života cijele zajednice, rad na pravednom korištenju i dijeljenju resursa, predanost zaštiti okoliša i održivosti ekosustava te rad na stvaranju novih prilika kroz razvoj oblika poslovanja koji zadovoljavaju ljudske potrebe bez ugrožavanja drugih ljudi i okoliša.

Uloga u Platformi za dobru ekonomiju:

ZDE će u platformi sudjelovati kroz osiguravanje praktičnih alata dobre ekonomije u području hrane i energije te korištenja otpada u građevinske i energetske svrhe. U području energije projekte će razvijati korištenjem jednostavnih tehnologija kroz male vjetroelektrane, kompostne hrpe, mikrobioplinska postrojenja, efikasne sustave grijanja, solarne panele i sl. U području hrane pružat će podršku podupiranjem malih ekoloških proizvođača i članova Zadruge. Zajedno sa ZEF-om razvijat će model zadružnog dućana.