Uključi se!

U rad Platforme za dobru ekonomiju građani se mogu uključiti se na više načina:

  • Kroz besplatne edukativne radionice
  • Javne kampanje dobre ekonomije
  • Kroz aktivnu primjenu modela dobre prakse u području ekonomije preko sustava lokalne razmjene, odnosno solidarnih tržnica proizvoda
  • Kao provoditelji određenih elemenata programa koja ih zanimaju i za koja imaju potrebna stručna znanja
  • Predlaganjem ideja i savjetovanjem Platforme preko centra za dobre ideje