UDRUGA GRADOVA

UDRUGA GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Udruga gradova u Republici Hrvatskoj za svrhu djelovanja ima decentralizaciju ovlasti i financija s razine središnje vlasti na gradove, promicanje suradnje jedinica lokalne samouprave i interesa lokalne samouprave u javnosti. Pored toga, cilj udruge je promoviranje demokracije koja se ostvaruje putem predstavničkih tijela lokalne samouprave, zagovaranje načela društvenog dijaloga, partnerstva i uzajamnog uvažavanja te etičnog obavljanja javnih dužnosti.

Uloga u Platformi za dobru ekonomiju:

U platformi će Udruga gradova djelovati kao kanal za distribuiranje informacija, uključivanje jedinica lokalne samouprave u sustav solidarne razmjene hrane, energije i usluga te raditi na projektima zapošljavanja marginaliziranih skupina kroz zbrinjavanje, reciklažu i ponovnu uporabu otpada (reuse).