Platforma za dobru ekonomiju

Platforma za dobru ekonomiju je otvorena platforma 14 organizacija civilnog društva koje su prepoznale potrebu za snažnijim integriranjem i koordinacijom zajedničke suradnje u području promicanja načela i praksi dobre ekonomije, društvenog poduzetništva, društvenih inovacija i održivog razvoja. 

Platforma je stvorena sa željom da obuhvati problem nedovoljno vidljivog i osvještenog potencijala dobre ekonomije – ekonomije koja se ne vodi isključivo gomilanjem profita, te za cilj ima rad na stvaranju i brušenju vizije upravo takve ekonomije koja može djelovati kroz korištenje zajedničkih ili javnih resursa zadovoljavajući pritom potrebe lokalne zajednice i društva u cjelini. 

Platforma za dobru ekonomiju će s jedne strane raditi na nacionalnoj razini kroz promociju i zagovaranje dobre i solidarne ekonomije, a na lokalnoj će razini svojim članicama pružati praktičnu pomoć u primjeni modela dobre ekonomije kako bi osnaživala održivost samih lokalnih zajednica. Prostor između te dvije razine PDE će ispuniti umrežavanjem i zajedničkim djelovanjem na terenu.

Kroz model dobre ekonomije platforma će djelovati kao krovna organizacija unutar koje se mogu naći brojni ekonomski i poduzetnički modeli koji prihvaćaju odgovornost prema prostoru i ljudima pored kojih djeluju, održiv odnos prema resursima i okolišu te pravedno i solidarno ponašanje prema ljudima, posebno prema osobama i društvenim skupinama u nepovoljnom položaju.