Međunarodna suradnja

 
Platforma za dobru ekonomije članica je RIPESS mreže koja povezuje organizacije koje rade na solidarnoj i društvenoj ekonomije diljem svijeta. RIPESS vjeruje u važnost globalne solidarnosi u cilju izgradnje i jačanja ekonomije koje stavlja ljude i planet ispred profita.

RIPESS i društvena i solidarna ekonomija (social and solidarity economy - SSE)

RIPESS-ova misija je rad na izgradnji i promicanju društvene i solidarne ekonomije – ekonomije koja u svoje cjelokupno djelovanje integrira društvene i etičke dimenzije. Društvena i solidarna ekonomija ima za cilj proizvodnju, razmjenu i distribuciju robe i usluga koje odgovaraju na ekonomske i društvene potrebe domaćih i međunarodnih zajednica.

Primarni cilj društvene i solidarne ekonomije je zadovoljavanje potreba pojedinca i zajednice, a ne maksimiziranje profita ili financijske dobiti. Takva ekonomija svoje djelovanje temelji na modelu demokratskog i participativnog odlučivanja i transparentnom sustavu upravljanja, čime osigurava modele kolektivnog vlasništva, aktivne uključenosti svih dionika, pa tako i kolektivne odgovornosti u svim fazama takvih ekonomskih praksi.

Doprinos ove ekonomije odgovornom društvenom i ekonomskom razvoju vidljiv je na svim razinama: od lokalne, nacionalne do one međunarodne, kroz stvaranje trajnih radnih mjesta, razvoj novih usluga, poboljšanje životnog standarda, doprinos jednakosti spolova, zašti okoliša i stvaranju bogatstva pod etičkim uvjetima.