LMH

LEADER MREŽA HRVATSKE

LEADER mreža Hrvatske je nacionalna nevladina asocijacija (udruženje) Lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) i potpornih organizacija/institucija isključivo iz javnog i civilnog sektora koje 
na nacionalnoj razini djeluju na razvoju ruralnih područja te pružaju stručnu pomoć Lokalnim akcijskim grupama i njihovim multisektorskim razvojnim dionicima. LEADER mreža Hrvatske okuplja 40 LAG-ova i 9 ostalih uglednih nacionalnih znanstvenih institucija i organizacija za ruralni razvoj. Član je europskih mreža za ruralni razvoj ENRD (European Network for Rural Development) i ELARD (European LEADER Association for Rural Development).

Uloga u Platformi za dobru ekonomiju:

LMH će u platformi sudjelovati kao stručna podrška jedinicama lokalne samouprave u procesu integriranja projekata dionika dobre ekonomije u strategije ruralnog i regionalnog razvoja: LMH će osim toga mobilizirati svoje članove koji mogu sudjelovati u realizaciji tema platforme i na terenu pronalaziti organizacije koje će svoje djelovanje uskladiti sa strategijama ruralnog i regionalnog razvoja radi ostvarivanja maksimalnog učinka i sinergije.