Hrana

Hrana je naša primarna potreba, nešto bez čega ne možemo. Istovremeno, hrana je od samih početaka ljudskog društva povezana s kulturom, međuljudskim odnosima, stilom života te čini srž životnog tkiva naše zajednice. Prehrambene navike najbolje ocrtavaju život modernog čovjeka i sustav vrijednosti društva. Kao takva, hrana je naravno i glavna meta manipulacije našim životima, jer ako je sami ne proizvodimo ovisni smo o onima koji to rade umjesto nas.

Platforma će u ovom tematskom području provoditi slijedeće aktivnosti:

  • Razvijati sustave suradnje proizvođača hrane (OPG-ova) kroz njihovo povezivanje i umrežavanje u proizvođačke zadruge
  • Osnovati stručnu službu koja će proizvođačima pomagati u planiranju poljoprivredne proizvodnje, načina financiranja kroz pristup sredstvima EU, razvojnih banaka i fondova te reklamiranju i plasiranju njihovih proizvoda
  • Provoditi programe animiranja stanovnika poljoprivrednih područja za uključivanje u procese proizvodnje zdrave organske hrane kao i uključivanje u rad platforme
  • Povezivati kupce zdrave hrane kroz osnivanje potrošačkih zadruga
  • Uspostavljati elemente distribucijske infrastrukture nužne za plasman ozbiljnekoličine prehrambenih proizvoda
  • U suradnji s jedinicama lokalne samouprave raditi na dostavi prehrambenih proizvoda do kupaca kroz otvaranje zadružnih dućana.

Koordinator:

Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG)