CEDRA HR

CLUSTER ZA EKO-DRUŠTVENE INOVACIJE I RAZVOJ

CEDRA HR udruga je osnovana s ciljem promicanja, unapređenja i razvoja eko-društvene ekonomije i eko-društvenog poduzetništva u različitim sektorima. Misija udruge je da preko mreže regionalnih centara podrške u 6 hrvatskih gradova (Dubrovnik, Split, Rijeka, Čakovec, Osijek i središnji ured u Zagrebu), doprinese izgradnji cjelovitog i održivog ekosistema koji bi stimulirao i njegovao potencijal društveno osviještenih poduzetnika, inovatora i svih ostalih pojedinaca i organizacija koje žele raditi na razvijanja novih, održivijih i inkluzivnijih modela ekonomije i poduzetništva na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Interdisciplinarni tim CEDRE svoju misiju ostvaruje podrškom i skaliranjem postojećih te razvijanjem novih modela, pružajući platformu za generiranje i dijeljenje informacija, znanja i najnovijih praksi na području ekonomije s pozitivnim društvenim utjecajem.

Uloga u Platformi za dobru ekonomiju:

CEDRA HR je koordinator Platforme za dobru ekonomiju. Kao organizacija osnovana s ciljem osnaživanja dionika za razvoj društvenog poduzetništva i društvenih inovacija u lokalnim zajednicama, regijama i na nacionalnoj razini, u djelovanju platforme će imati ključnu ulogu u provedbi aktivnosti mobilizacije i povezivanja svih dionika u uravnotežen i koordiniran sustav za pametan, održiv i uključiv društveni i gospodarski razvoj. Zajedno sa svim članicama platforme izgrađivat će samoodrživa rješenja, modele/dobre prakse i alate osvještavanja javnosti, informiranja i izgradnje kapaciteta, stručne podrške, sustavne promocije, zagovaranja, razvoja i širenja dobre ekonomije koristeći resurse i modele svojih neovisnih i samoodrživih regionalnih centara, ali i svih ostalih članica Platforme za dobru ekonomiju, koja i sama ovim projektom postaje inovativan poslovni model međusektorske suradnje.