Članice platforme

Platforma za dobru ekonomiju nastala je kao rezultat integracije i koordinacije sve većeg broja zajedničkih suradnji trenutnih članica platforme na promicanju načela i praksi dobre ekonomije, društvenog poduzetništva, društvenih inovacija i održivog razvoja kroz nacionalne i međunarodne projekte i programe, neformalne zagovaračke platforme, razmjenu znanja, ideja i resursa te pomoć u izgradnji kapaciteta, promociji i plasmanu proizvoda i usluga te izgradnji zajedničkih lanaca vrijednosti i sektorskih partnerskih inicijativa i klastera.

CLUSTER ZA EKO-DRUŠTVENE INOVACIJE I RAZVOJ (CEDRA HR)

www.cedra.hr
SAZNAJ VIŠE

ZADRUGA ZA ETIČNO
FINANCIRANJE (ZEF)

www.zef.hr
SAZNAJ VIŠE

ZELENA MREŽA AKTIVISTIČKIH GRUPA (ZMAG)

www.zmag.hr
SAZNAJ VIŠE

LEADER MREŽA HRVATSKE (LMH)

www.lmh.hr
SAZNAJ VIŠE

UDRUGA GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ (UDRUGA GRADOVA)

http://www.udruga-gradova.hr/
SAZNAJ VIŠE

BAZA ZA RADNIČKU INICIJATIVU
I DEMOKRATIZACIJU (BRID)

www.brid.coop
SAZNAJ VIŠE

REGIONALNI INDUSTRIJSKI
SINDIKAT (RIS)

www.ris.com.hr
SAZNAJ VIŠE

ZELENA ENERGETSKA ZADRUGA
(ZEZ)

www.zez.coop
SAZNAJ VIŠE

ACT GRUPA

www.act-grupa.hr
SAZNAJ VIŠE

ZADRUGA ZA DOBRU EKONOMIJU

http://www.dobra-ekonomija.hr/
SAZNAJ VIŠE

CEDRA SPLIT

www.cedra.hr/st
SAZNAJ VIŠE

SOCIJALNA ZADRUGA START

www.zadrugastart.hr
SAZNAJ VIŠE

HIMRA - HRVATSKA INFO MREŽA RURALNIH ANIMATORA

www.himra.hr
SAZNAJ VIŠE

UDRUGA ZA MLADE ALFA ALBONA

www.alfa-albona.hr
SAZNAJ VIŠE