Centar za dobre ideje

Više je glava pametnije od jedne! Ova svima dobro poznata činjenica pozadina je ideje o stvaranju Centra za dobre ideje. Dobra ekonomija ne može se stvarati bez sudjelovanja svih građana u korištenju i razvijanju dobroekonomskih praksi. Danas, u doba sveopće mobilnosti i povezanosti putem raznih digitalnih tehnologija, idejama je više nego ikad lako putovati. Osim što mogu biti temelj pristupa novim rješenjima, mogućnostima za suradnju, optimiziranje zadatka i smanjenje troškova, razmjena i nadopunjavanje ideja ono je što može osigurati stvaranje novih, pozitivnih društvenih vrijednosti.

Platforma će u ovom tematskom području provoditi slijedeće aktivnosti:

  • Osnovati mreže savjetovališta (Centara za dobre ideje i dobru ekonomiju) gdje će građani imati priliku savjetovati samu platformu, predlagati primjere projekata dobre ekonomije te prijavljivati svoje ideje i inovacije vezane uz tehnička i organizacijska rješenja iz područja rada platforme
  • Evaluirati ponuđena rješenja i ideje te one korisne i perspektivne integrirati u ponudu platforme.

Koordinator:

Zadruga za etičko financiranje (ZEF)