CEDRA SPLIT

CLUSTER ZA EKO-DRUŠTVENE INOVACIJE I RAZVOJ

CEDRA Split jedna je od podružnica koordinatora platforme CEDRE HR, osnovana s ciljem promicanja održivog lokalnog i regionalnog razvoja kroz razvoj ljudskih potencijala, eko-društvenih inovacija i eko-društvenog poduzetništva. CEDRA Split povezuje privatni, javni i civilni sektor te stvara samoodržive sustave podrške koji uključuju projektni i poduzetnički co-working inkubator/akcelerator, izgradnju lanaca vrijednosti u sektorima usluga, kreativnih industrija, IKT-a, investicija na načelima trostruke bilance, održivog upravljanja prostornim, prirodnim, kulturnim i socijalnim kapitalom, održivog turizma i ekoloških proizvodnji s posebnim naglaskom na ekološkoj poljoprivredi.

Uloga u Platformi za dobru ekonomiju:

CEDRA Split ima ulogu koordiniranja programa obrazovanja za dobru ekonomiju, izradu kreativnih alata edukacije i promocije, ali i inovativnih kanala distribucije, lanaca vrijednosti proizvoda i usluga te poslovnih modela međusektorske suradnje.