BRID

BAZA ZA RADNIČKU INICIJATIVU I DEMOKRATIZACIJU

Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) je organizacija koja promiče solidarnost, radničko samoorganiziranje te demokratizaciju odnosa na radnom mjestu i ekonomskom sustavu u cjelini. Organizacija nastoji služiti kao platforma za uključivanje što većeg broja radnica i radnika u procese odlučivanja o vlastitoj materijalnoj reprodukciji, kao i mjesto presijecanja i suradnje različitih grupacija –radnica i radnika iz različitih sektora, profesionalnih sindikalistkinja i sindikalista, aktivistica i aktivista organizacija civilnog društva te medijskih radnica i radnika.

Uloga u Platformi za dobru ekonomiju:

BRID će djelovati kao operativna pomoć u organiziranju i osnivanju zadruga (terenski rad), koordinirati plasman proizvoda i usluga preko sindikata te raditi na širenju mreže pružanja usluga.