ALFA ALBONA

UDRUGA ZA MLADE

Udruga za mlade ALFA ALBONA iz Labina potiče mlade na stvaranje društvenopoduzetničkih poduhvata, organiziranjem edukativnih radionica u suradnji s fakultetima diljem Hrvatske te umrežavanjem i partnerstvima s društvenim poduzetnicima. Među najvažnijim projektima udruge Alfa Albona je Zgrada društvenog poduzetništva u Labinu koja djeluje kao akcelerator društvenog poduzetništva.


Uloga u Platformi za dobru ekonomiju:

Alfa Albona će platformi osigurati infrastrukturu za provedbu aktivnosti (Zgrada društvenog poduzetništva), pružati kanal za distribuiranje informacija prema mladima, provoditi projekte dobre ekonomije u lokalnoj zajednici te pružati podršku pri osmišljavanju projektnih ideja i izradi poslovnih planova.