ACT GRUPA

ACT Grupa je konzorcij društvenih poduzeća i potpornih organizacija koji razvija zelenu ekonomiju i socijalne usluge kroz društvenopoduzetničke poduhvate u zajednici. Unutar ACT Grupe djeluje desetak organizacija. Konzorcij zapošljava preko 40 radnika
 te aktivno uključuje društveno isključene skupine (preko 50% radnika) poput osoba s invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, starijih osoba nižeg obrazovanja. Unutar ACT Grupe se razvijaju
i funkcioniraju interni fondovi (razvojni, rezervni, fond uzajamne pomoći, fond solidarnosti). 


Uloga u Platformi za dobru ekonomiju:

ACT Grupa će u platformi imati funkciju dizajniranja, razvijanja, koordinacije te implementacije društvenopoduzetničkih pothvata; razvoja lokalnih održivih ekosustava i (socijalnog) zadrugarstva kao jednog od najvažnijih sektora radne integracije marginaliziranih skupina na tržištu rada; razvoja lokalne zajednice; razvoja i implementacije održivih modela centara ponovne uporabe (reuse). ACT Grupa će u sklopu platforme raditi u desetak hrvatskih lokalnih zajednica na pokretanju centara ponove uporabe kroz zadružne oblike poslovanja te povezivati njihovo djelovanje na nacionalnoj razini kroz sekundarnu zadrugu. ACT Grupa će posebno raditi na objektivnom praćenju razvoja i mjerenju stvarnog društvenog učinka platforme u ključnim inicijalnim sektorima te stvarati okvire za daljnju replikaciju modela dobre prakse kako međuregionalno, tako i međusektorski, te s perspektivom dugoročnog širenja i u druge sektore dobre ekonomije (financijske, poslovne, zdravstvene, socijalne, obrazovne i druge usluge, kreativne industrije, IKT, turizam itd.).